Политика за защита на личните данни в "Планекс" EООД

Вашите лични данни

„ПЛАНЕКС“ ЕООД ще бъде известнa като "контролер" на личните данни, които ни предоставяте. Ние не събираме никакви лични данни от Вас, от които не се нуждаем, за да предоставяме тези услуги пред Вас и която не е вече изисквана от българското законодателство. Всички лични данни, които обработваме, се обработват от нашия персонал. Въпреки това, за целите на ИТ хостинг и поддръжка, част от тази информация се намира на сървъри в Европейския съюз, собственост на ПЛАНЕКС ЕООД, чието известие за поверителност може да се намери тук: planex.bg. Никакви други лица нямат достъп до вашите лични данни, освен ако законът не им позволи да имат такъв.

Разполагаме с Политика за защита на данните, за да контролираме ефективната и сигурна обработка на вашите лични данни. Повече информация за това можете да намерите на нашия уебсайт и на нашия физически адрес: Варна, ул. Димитър Икономов № 21. Вашата информация ще бъде съхранявана при нас, докато не ни уведомите, че вече не искате да получаваме достъп до тази информация. Информацията ви не се споделя с трети страни и можете да се откажете от участие по всяко време на: office@planex.bg

 

Какви са Вашите Права?

 

Ако в даден момент смятате, че информацията, която обработваме за Вас, е неправилна, Вие можете да поискате да видите тази информация и да поискате тя да се поправи или изтрие. Отговорното лице за поверителността на данните ви е Радостина Милкова и можете да се свържете с нея на milkova@planex.bg. Ако не сте доволни от действията ни и смятате, че обработваме личните ви данни незаконно, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

 

© 2019, Всички права запазени, Планекс ЕООД